Zrození vinice

viniční trať Motol (z německého Marthal čili Pomezní údolí, po válce též V zakázaném či Za dráty). Jaroslavičtí vinaři ji vysázeli díky svobodám Josefa II. v závěru 18. století. V polovině 19. stol. šestá nejlepší vinice na Moravě. V 80. letech 20. stol. ji chtěli nechat soudruzi zavést skládkou, ale Rakušané tomu zabránili. Po devastaci na přelomu milénia se opět probouzí (pod názvem Na vinicích, okresní komise při pojmenovávání vůbec nevnímala historii této lokality) k zašlé slávě a stala se zázemím jaroslavických vinařských firem. A takto jsme obnovovali náš díl:

Zima 2015 – viniční trať Na vinicích tzv. Motol

Léto 2016 – stejné místo – vysázeno Rulandské šedé

Léto 2019, Motol probouzející se ze zániku. V jižním svahu nás ale čeká stále hodně práce.

Motol od jihu (z rogala Víti Sýkory)