Historie rodiny

Markelové

Patříme k nejstarším vinařským rodinám ve Znojemské podoblasti. Na jižní Moravu jsme dle legendy přišli za třicetileté války z Porýní a usadili se tu jako sedláci a vinaři v Dyjákovicích (Gross Tajax) na moravskokrumlovském panství. Vydejme se proti proudu času a podívejme se na milníky naší pohnuté vinařské historie:

 • 2020 vychází kniha Svobodný vinohrad. Historické kořeny terroir moravských vinic a vín, v níž analyzuji pojem terroir, diskuzi na toto téma v Československu a podávám syntézu dějin moravského vinohradnictví a vinařství od třicetileté války do poloviny 20. století
 • 2020 po vyklučení řádku SV jsme v Motole vysázeli na 250 hlav Cabernetu Sauvignonu, vlahý rok napomohl, aby se sazenice krásně ujaly
 • 2019-2020 jsme zrekonstruovali druhou polovinu usedlosti, která se stala naším domovem
 • 2019 nové vinice v Motole začínají plodit a tak už nemusíme nakupovat hrozny a vína pocházejí jen z našich vlastních vinic, vinařství tak naplňuje ideál jednoty vinohradníka a vinaře rodinného hospodářství. Vláhy se vinicím dostalo přiměřeně a réva krásně prospívala.
 • 2019 pro panenský Cabernet Sauvignon 2018 pořizujeme z Francie dubový sud. Motolské červené z této odrůdy se jeví nesmírně zajímavě, po malolaktickém kvašení se rozvinuly kávové tóny.
 • 2019 postavili jsme v areálu usedlosti halu jako zázemí pro vinohradnictví. Plechová, ale samozřejmě celá v barvě vína a spraše.
 • 2018 v Motole jsme koupili další malý pozemeček, částečně zanedbaný, částečně s řádkem prastarého Svatovavřineckého.
 • 2018 v pořadu ČT Folklorika, díle Písek pro Vídeň mluvíme o minulosti vinařství na Moravě a Znojemsku a představujeme i naše vinařství v Jaroslavicích, viz: https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1102732990-folklorika/318291310040007-pisek-pro-viden
 • 2018 v zimě jsme vyčistili od náletů dalšího čtvrt hektaru v Motole a na jaře jej osázeli Hibernalem. Vláhově byl rok vlídnější minulého a tak se sazenice krásně ujaly.
 • 2017 naše „paní sklepmistrová“ (má žena Marika) si složila „dvojkové degustátorské“ zkoušky v Národním vinařském centru ve Valticích a získala osvědčení specializovaného experta posuzovatele pro senzorickou analýzu vín dle ČSN ISO 8586. Díky jejím vytříbeným smyslům jsou naše vína dokonale školena.
 • 2017 jsme koupili od obce 1,8 ha dalších zanedbaných pozemků v Motole.
 • 2017 Sauvignon, pozdní sběr 2016 získal titul Nejlepší víno drobného pěstitele a Veltlínské zelené, výběr z hroznů 2016 titul nejlepší víno odrůdy na XLIV Oblastní výstavě vín v Jaroslavicích (pořádá obec Jaroslavice a Znovín Znojmo a. s.). Obě vína nás ze začátku trošku „zlobila“, ale ukázalo, že dynamické kvašení jim jen prospělo.
 • 2017 vysadili jsme v Motole 0,75 ha nových vinic (Ryzlink rýnský na jižním svahu a Veltlínské zelené a Sauvignon na náhorní plošině). V létě jsme pak zápasili s extrémním suchem a tak vedle kopání o 5ti hodinách ráno jsme v létě dováželi do vinice cisterny vody, aby hlavy alespoň přežily.
 • 2016-2020 – spolupracuji za Historický ústav FF MU Brno s Ústavem vinohradnictví a vinařství MENDELU v Lednici na projektu „Vinohradnictví a vinařství pro zachování a obnovu kulturní identity vinařských regionů na Moravě“ v rámci Programu aplikovaného výzkumu vývoje národní a kulturní identity MK ČR. A tak jezdím po moravských a rakouských archivech a knihovnách a píši knihu o historických kořenech terroir moravských vín a jejich klasifikaci.
 • 2015-2017 jsme měli od obce v nájmu 0,25 ha staré výsadby Ryzlinku vlašského v Motole. Po jeho koupi 2017 jsme ho vyklučili. Vinice jakoby tušila náš úmysl a ve svém derniérovém ročníku nebývale zaplodila.
 • 2015/2016 v rámci pozemkových úprav jsme soustředili v Motole 1,3 ha půdy. Tuto zanedbanou plochu jsme v zimě s ženou a tchánem zbavili postprivatizačních náletů, vyklučili neobdělávanou vinici a na jaře 2016 jsme vysázeli 0,5 ha Rulandského šedého a Cabernetu Sauvignonu v jižním svahu.
 • 2013-2015 jsme zrekonstruovali viniční usedlost. V první fázi jsme zobytnili polovinu stavby, tedy vybudovali pokoje na přespání, degustační místnost a stylovou kuchyni s příslušenstvím. Oba se shodujeme na rustikálním stylu s nádechem mediteránní a panonské kultury.

 • 2012 jsme koupili 0,4 ha vinice v Motole (tedy u rakouských hranic „za dráty“) se starou výsadbou Svatovavřineckého. Jednou mne žena „pustila“ do hospody a namísto s opicí jsem se vrátil s vinicí.
 • 2012 Pálava, výběr z bobulí 2010 získala titul šampiona výstavy na 11. Božickém koštu (pořádá Družstvo božických vinařů).
 • 2011 jsem otevřel výběrový předmět „Kulturní dějiny vína“ na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Každý podzim, mezi vinobraním a vánocemi (někteří říkají o podzimním semestru), přednáším desítkám posluchačů o dějinách vinařství, o Bordeaux, Burgundsku či Porýní a samozřejmě i o Moravě.
 • 2011 Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2009 získal titul Nejlepší malovinař na V. Čulském koštu ve Slupi (pořádá Skupina vinařů Slup).
 • 2010 jsem byl zvolen místopředsedou nově založeného spolku „Jaroslavičtí vinaři, o. s.“, který organizuje Den otevřených sklepů v Jaroslavicích u příležitosti svátku sv. Donáta v srpnu (a od 2016 i chutnání mladých vín v únoru) a žehnání mladých vín po vánocích na sv. Jana (tento zvyk jsme s Marikou iniciovali 2007) stejně jako různé vzdělávací přednášky či zájezdy.
 • 2008 naše vinařství rozšířilo nabídku o suchá a polosuchá vína nákupem hroznů od jiných vinohradníků (především z oleksovičských Kacperků,tasovické Kamenné hory a od 2011/2012 božických Staré hory a Pustin).
 • 2007 náš první ročník vína určený pro trh, výsledek naší společné práce. Díky excelentní poloze a sprašovému podloží vinice jsou specialitou vinařství polosladká a sladká vína v přívlastkové kvalitě (zvláště Pálava a Tramín červený). Pálava, výběr z bobulí 2007 získala titul Jaroslavického šampiona 2009 na XXXVI. Oblastní výstavě vín v Jaroslavicích (pořádá Obec Jaroslavice a Znovín Znojmo, a. s.).
 • 1999 zakládám vinařskou usedlost Markel s 8 ha zázemím (a 1,7 ha vinic) a v roce 2008 se žením s Marikou Vasmanskou, která jako sklepmistrová školí naše vína. Zcela příznačně jsme se poznali ve vinici.
  Velkou pomocí ve vinohradě byl táta Egid Markel (1940-2009), ve sklepě pak Maričin táta Jan Vasmanský.
 • 1994-1997 dědečkovi Egidu Markelovi (1910-1997) byly na základě restitučního zákona vráceny pozemky, šlo i o vinice v areálu bývalé cihelny v konstituující se trati Kacperky v Oleksovičkách u Jaroslavic.

Areál cihelny Markel uprostřed vinic (30. léta 20. st.)

 • 1939-1945 prastrýc Josef Markel (1901-1994) předsedou okresního Vinařského družstva Jaroslavice, s. r. o., které jako propagátor družstevnictví v roce 1939 spoluzakládal.
 • 1909 praděda J. Markel jedním z důvěrníků v záležitosti „révokazových půjček“, spolu s vinařem H. Titzlem kontroloval žadatele o tuto půjčku z Jaroslavic, Dyjákovic, Hrádku, Křídlůvek a Valtrovic.
 • 1904 a 1905 se praděda J. Markel účastní 1. a 2. vinařského trhu ve Znojmě, nabízel tehdy 150 hl vína ročníku 1903, resp. na 2. trhu 30 hl (roč. 1900), 50 hl (roč. 1903) a 150 hl (roč. 1904).

Josef Markel s rodinou (1903)

 • 1901, resp. 1909 si praděda Josef Markel (1875-1912) pronajímá, potažmo kupuje cihelnu položenou do 7 ha areálu vinic v Zinsweingarten na oleksovičském katastru (rozloha statku tak vzrostla na 36 ha půdy), také ve velkém začal počátkem 20. století provozovat vinařství (rodina vlastnila 5 vinných sklepů).
 • 1898 koupí vinice Annou Marií Markel se rodina zakupuje v trati Zinsweingarten.
 • 1893 praprababička Anna Maria Markel (1840-1924) rozšiřuje statek o 4 vinohrady v Motole (Marthal).
 • 1892 prapraprastrýc Heinrich Markel (1834-1893) spoluorganizuje jako jaroslavický starosta 1. vinařský den ve Znojmě a o rok později spoluzakládá vinařskou sekci Okresního hospodářského spolku ve Znojmě.
 • 1881-1893 prapraprateta Elisabeth Griebler, roz. Markel s mužem provozuje ve Vídni vinárnu „Zur Stadt Znaim“, posléze její švagr Philip Griebler založil ve Vídni vinárnu „Joslowitzer Weinhaus“ (1888-1913), kam byla dodávána zdejší vína.
 • 1869 prapraděda Johann Markel (1835-1886) přikupuje ke svému jaroslavickému čtvrtlánu se 2 vinohrady v Marthalu čtvrtlán v sousedním Zwingendorfu (Dolní Rakousy) se 3 vinicemi (v trati Schatz).
 • 1833 získává praprapraděda Vinzenz Markel (1803-1849) jako věno vinice v Marthalu, otcovy vinice a sklep dostávají po jeho smrti Vinzenzovy sestry.
 • 1791 prapraprapraděda Mathias Markel (1775-1837) začíná hospodařit na třičtvrtělánu a mj. vlastní vinice v Jaroslavicích (Winterberg a Marthal) a Oleksovičkách a vinný sklep v Jaroslavicích.
 • 1771, resp. 1791 se naše linie stěhuje z Dyjákovic do nedalekých Jaroslavic (něm. Joslowitz).
 • počátkem 19. století se dyjákovické Leithenberger prodává díky vrchnostenským kontaktům až v Římě.
 • 1789 praprapraprapraděda Ignatz Markel (1748-1791) vyprodukoval ze svého vinohradu 7,37 věder vína (ca 410 l), hospodaření po jeho brzké smrti přebírá prapraprapraprababička Theresia Markel (1752-1840), která čile obchodovala v místě s obligacemi (půjčovala sousedům hotové peníze).
 • 1752 obdělává Marcus Markel v Leithen 2 měřice 11/4 achtele (ca 1 ha) vinic.
 • 1714 prapraprapraprapraděda Marcus Markel (1693-1758) hospodaří mj. na 1 1/5 achtele vinice v trati Leithen
 • 1657 a 1672 první zmínka o vinicích v rodině, prapraprapraprapraprapraděda Georg Markel (1605-1685) vlastnil v Dyjákovicích 1 achtel vinohradu.